Did it happen that on your life path, a random person appeared on time who helped when it was needed?
And it’s not about an angel. The destinies and paths of many of us are intertwined with each other by an invisible thread.

Mixed media painting “Guardian”, from “Cloud sky” collection

We meet some people only once, some become companions in our life, our friends or just good acquaintances.
The guardian is the one who is at the right moment and at the right hour. The one who helped us free of charge and accidentally because he could or because he knew how.
Each of us can become a guardian.

ABOUT COLLECTION
The basis of this symbolically philosophical series were the motives of the “Jonathan Livingston Seagull” novella and the personal experience of the artist and her search of life meaning.
The leitmotif of the collection is reflections on the universe, the fate of human in this world and the meaning of life. The images we are accustomed to are combined with elements of surrealism, and in the image of a bird the viewer can see the person and his soul. The wanderings of the seagull on the sky canvases immerse in reflection on the eternal questions of existence.

The idea that is embedded in each work does not have a single interpretation that gives the viewer the freedom to stay with their own perception of the paintings.

The series of paintings is made in a mixed technique using acrylic and textural paste – a combination of love for sculpture with elements of traditional painting.


Shop Now
Чи траплялося так, що на вашому життєвому шляху, вчасно з’являлася випадкова людина, яка допомагала, коли це було необхідно? І це не про ангела-охоронця. Долі і шляхи багатьох із нас переплетені один з одним невидимою ниткою.

Картина в змішаній техніці “Хранитель”, колекція “Небо в хмарах”

Деяких людей ми зустрічаємо лише одного разу, деякі стають невід’ємною частиною нашого життя, нашими друзями чи просто добрими знайомими. Хранитель це той, хто опинився у потрібний момент та у потрібну годину. Той, хто випадково нам допоміг, не потребуючи нічого навзаєм, бо міг чи бо знав як це зробити. Хранителем може стати кожен із нас.

ПРО КОЛЕКЦІЮ
В основу цієї символічно філософської серії лягли мотиви повісті-притчі “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон” та особистий досвід художниці і її пошук сенсу життя.

Лейтмотивом серії є роздуми на теми Всесвіту, долі людини в цьому світі та сенсу її життя. Звичні нам образи поєднуються з елементами сюрреалізму, а в образі пташки глядач може побачити саму людину та її душу. Мандри чайки на небесно-морських полотнах занурюють у роздуми про одвічні питання буття.
Ідея, яка закладена в кожній роботі, не має єдиного трактування, що надає глядачеві свободу залишитися зі своїм власним сприйняттям картин.

Серія картин виконана у змішаній техніці з використанням акрилу та текстурної пасти – це поєднання любові до скульптури з елементами традиційного живопису.grey_interior_with_orange

IMG_20211116_130623


Guardian_small

IMG_20211116_130706

Original seascape paintings for sale by Ukrainian artist Anna Ponomarenko
  • No products in the cart.