The painting disposes to tranquility and enchants with it’s magical mysticism.

Mixed media painting “Meeting with eternity”, from “Cloud sky” series

The human soul is represented as a bird.

A painting about transition to another state. Someone can see in this the end of life and flight of the soul to another world. For another person, this will be a change in consciousness and a transition to a meditative state or another world that you can get into in your dream.

ABOUT COLLECTION
The basis of this symbolically philosophical series were the motives of the “Jonathan Livingston Seagull” novella and the personal experience of the artist and her search of life meaning.
The leitmotif of the collection is reflections on the universe, the fate of human in this world and the meaning of life. The images we are accustomed to are combined with elements of surrealism, and in the image of a bird the viewer can see the person and his soul. The wanderings of the seagull on the sky canvases immerse in reflection on the eternal questions of existence.

The idea that is embedded in each work does not have a single interpretation that gives the viewer the freedom to stay with their own perception of the paintings.

The series of paintings is made in a mixed technique using acrylic and textural paste – a combination of love for sculpture with elements of traditional painting.


Shop Now
Картина про перехід до іншого стану.

Картина в змішаній техніці “Зустріч з вічністю”, колекція “Небо в хмарах”

Картина про перехід до іншого стану. Хтось може побачити в цьому кінець життя та політ душі в інший світ. Для іншої людини це буде зміна свідомості та перехід у медитативний стан або світ, у який ви можете потрапити уві сні.

Картина сприяє умиротворенню і зачаровує своєю магічною містичністю.

ПРО КОЛЕКЦІЮ
В основу цієї символічно філософської серії лягли мотиви повісті-притчі “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон” та особистий досвід художниці і її пошук сенсу життя.

Лейтмотивом серії є роздуми на теми Всесвіту, долі людини в цьому світі та сенсу її життя. Звичні нам образи поєднуються з елементами сюрреалізму, а в образі пташки глядач може побачити саму людину та її душу. Мандри чайки на небесно-морських полотнах занурюють у роздуми про одвічні питання буття.
Ідея, яка закладена в кожній роботі, не має єдиного трактування, що надає глядачеві свободу залишитися зі своїм власним сприйняттям картин.

Серія картин виконана у змішаній техніці з використанням акрилу та текстурної пасти – це поєднання любові до скульптури з елементами традиційного живопису.IMG_20210624_180942

IMG_20210624_180646


IMG_20210624_180912

IMG_20210624_180641

Original seascape paintings for sale by Ukrainian artist Anna Ponomarenko
  • No products in the cart.