It’s about freedom and journey of life. About writing the story of our lives. And that you can always start from new page and change everything for the better!

Mixed media painting “Unwritten story”, from “Cloud sky” series

The painting is that each of us writes his own story. And only we have the right to decide when to start something from the beginning new page or continue the next chapter. A painting about the meaning of life and new stages of life.

It was with “Unwritten story” that my series of works, Cloudy Sky, began. This is a compilation of memories of “Jonathan Livingston seagull” and my personal experience, search and life understanding. The painting was done shortly before meeting with the daughter, when one stage of life was ending and a new one was about to begin.

ABOUT COLLECTION
The basis of this symbolically philosophical series were the motives of the “Jonathan Livingston Seagull” novella and the personal experience of the artist and her search of life meaning.
The leitmotif of the collection is reflections on the universe, the fate of human in this world and the meaning of life. The images we are accustomed to are combined with elements of surrealism, and in the image of a bird the viewer can see the person and his soul. The wanderings of the seagull on the sky canvases immerse in reflection on the eternal questions of existence.

The idea that is embedded in each work does not have a single interpretation that gives the viewer the freedom to stay with their own perception of the paintings.

The series of paintings is made in a mixed technique using acrylic and textural paste – a combination of love for sculpture with elements of traditional painting.


Prints available




Картина про те, що кожен із нас пише свою історію.

Картина в змішаній техніці “Ненаписана історія”, колекція “Небо в хмарах”

І тільки ми маємо право вирішувати коли потрібно почати щось з початку та чистого листа або продовжити наступний розділ. Картина про сенс життя та про нові етапи життя.

Саме з “Не написаної історії” розпочалася серія моїх робіт Хмарне небо. Це компіляція спогадів про “Чайку на ім’я Джонатан Лівінгстон” та мого особистого досвіду, особистого пошуку та розуміння. Картина писалася незадовго до зустрічі з донькою, коли закінчувався один етап життя і ось-ось мав розпочатися новий.

ПРО КОЛЕКЦІЮ
В основу цієї символічно філософської серії лягли мотиви повісті-притчі “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон” та особистий досвід художниці і її пошук сенсу життя.

Лейтмотивом серії є роздуми на теми Всесвіту, долі людини в цьому світі та сенсу її життя. Звичні нам образи поєднуються з елементами сюрреалізму, а в образі пташки глядач може побачити саму людину та її душу. Мандри чайки на небесно-морських полотнах занурюють у роздуми про одвічні питання буття.
Ідея, яка закладена в кожній роботі, не має єдиного трактування, що надає глядачеві свободу залишитися зі своїм власним сприйняттям картин.

Серія картин виконана у змішаній техніці з використанням акрилу та текстурної пасти – це поєднання любові до скульптури з елементами традиційного живопису.



photo_2019-10-21_18-05-32

IMG_20191014_162940

IMG_20191014_163002


IMG_20191014_174338

IMG_20191014_174546

IMG_20191014_174608

Original seascape paintings for sale by Ukrainian artist Anna Ponomarenko
  • No products in the cart.